กรองตามคุณสมบัติ
Capacidad (KE) s
Base giro de 360 ° (KE) s
Tapa de 90 ° (KE) s
Color (KE) s
Material del cuerpo (KE) s
1 resultados

  • WKD6246W
    • Capacidad (KE) : 1.7 L
    • Enrollador de cable (KA) :
    • Color (KE) : Blanco
    • Material del cuerpo (KE) : plastico